O przekładzie literatury dla dzieci – panel tłumaczy

Zapraszamy na dyskusję poświęconą aktualnym trendom i problemom w przekładzie literatury dziecięcej. Język i stylistyka przekładu
a różnorodność kulturowa w literaturze krajów europejskich. Przekład prozy dla dzieci jako odrębny byt w literaturze przekładowej.
Jak tłumaczyć dla młodego czytelnika? Jakie wyzwania stoją przed tłumaczem współczesnej europejskiej literatury dla dzieci? Tematy te
w rozmowie podejmą tłumaczki: Marta Cmiel-Bażant, Małgorzata Gierałtowska, Marta Grzybowska oraz Anna Michalczuk-Podlecki.

Panel tłumaczy odbędzie się w ramach projektu “Literackie zbliżenia” podczas Warszawskich Targów Książki w czwartek, 23.05.2019 r.
o godz. 14:30 na scenie głównej, tzw. czerwonej kanapie literackiej.

 

MARTA CMIEL-BAŻANT
Wykładowczyni w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej. Zawodowo związana z kulturą i literaturą słoweńską – jako badaczka
i tłumaczka, prywatnie jej nieustająca pasjonatka. Od dziecka książki zabierają ją do świata nieskrępowanej wyobraźni, zawsze zabiera choć jedną do plecaka.

MAŁGORZATA GIERAŁTOWSKA
Tłumaczka z jęz. litewskiego, absolwentka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka artykułów naukowych poświęconych XX-wiecznej prozie litewskiej. Współpracuje z Centrum Litewskim przy Ambasadzie Republiki Litewskiej, Zakładem Bałtystyki UW oraz Litewskim Instytutem Kultury w Wilnie. Tłumaczy litewską poezję, prozę, literaturę dziecięcą, eseistykę i sztuki teatralne.

MARTA GRZYBOWSKA
Absolwentka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia bałtycka w zakresie specjalności językoznawczej. W latach 2004-2008 słuchacz Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku współpracownik dydaktyczny, a od 2013 roku pracownik etatowy Zakładu Bałtystyki – lektor języków bałtyckich i prowadząca praktyczne zajęcia translacyjne z języka łotewskiego. Od 2012 roku Sekretarz Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Tłumaczy z języka łotewskiego i litewskiego.

ANNA MICHALCZUK-PODLECKI
Doktor nauk humanistycznych, studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim. Estofilka i tłumaczka.

 

Projekt “Literackie zbliżenia” jest realizowany w ramach programu Kreatywna Europa Kultura.