Projekt “Literackie zbliżenia”

Głównym celem projektu „Literackie zbliżenia” jest prezentacja i promocja wśród polskich czytelników najciekawszej i najbardziej rozpoznawalnej literatury dla dorosłych i dzieci z sześciu krajów europejskich: Słowenii, Bułgarii, Estonii, Litwy, Grecji i Portugalii. Projekt będzie promował nie tylko literaturę tych krajów, ale także kulturę i tradycję oraz zwiększy zainteresowanie tymi regionami Europy. Projekt zakłada także publikację dwóch polskich tytułów dla dzieci w Słowenii wraz z naszym partnerem KUD Sodobnost International oraz promocję polskiej kultury za granicą. Zorganizujemy spotkania autorskie, panele tłumaczy i warsztaty ilustratorskie w Polsce i Słowenii. Starannie wybrałyśmy trzy książki dla dzieci i pięć dla dorosłych, w tym cztery uznane i uhonorowane Nagrodą Literacką Unii Europejskiej. Wybrałyśmy również dwie nagrodzone i uznane książki dla dzieci z Polski, które zaprezentujemy słoweńskim czytelnikom we współpracy z KUD Sodobnost International.

 

Projekt “Literackie zbliżenia” jest realizowany w ramach programu Kreatywna Europa Kultura.